MenuPaylaş

Türkiye de vatandaşlık nasıl alınır

Türkiye de vatandaşlık nasıl alınır

türkiye-de-vatandaşlık-nasıl-alınır

Türkiye’de her yıl binlerce yabancı vatandaşlık istemektedir. Tabi ki her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşlık başvurusu yapabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı gereklilikler vardır. Türkiye’de vatandaşlık hakkını çeşitli durumlarda kazanabilirsiniz.

- Yatırım yaparak doğrudan kazanılan vatandaşlık: (Güncelleme: 14.01.2017) Türkiye’de en az 1 milyon dolarlık gayrimenkul satın alan, en az 2 milyon dolar yatırım yapan ya da en az 3 milyon dolarlık mevduat hesabı açan yabancılara Türk vatandaşlığı verilecek.

- Doğum ile kazanılan vatandaşlık: Türk anne ve Türk babadan Türkiye sınırları içinde doğarak Türkiye Cumhuriyeti kütüğüne kaydolmak.

- Yetkili makam kararı ile kazanılan vatandaşlık: Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Fakat aranan şartların hepsini taşımak Türk vatandaşlığının kazanılmasında mutlak bir hak sağlamaz. Yabancı bir ülke vatandaşı ya da herhangi bir ülkenin vatandaşı olmayan kişiler Türk vatandaşı olmak isteyebilirler. Bunun için bu kişilerin en az 5 sene ikamet vizesi ve Türkiye sınırları içinde yasal bulunma gerekliliği vardır. Bunu sağlayacak olan en kolay yol ise Türkiye'de her yıl vizenin yasal ve ucuz yoldan yenilenmesini sağlayan "Türkiye'den emlak almaktır". İş izni veya evlilik gibi daha kolay vize imkânı olmayanlar için bu en kolay yoldur. Bu tip başvurular postayla ya da direkt yapılabilir. Vatandaşlığa alınacakların seçimine asıl karar verecek olan bakanlar kuruludur. Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığa hak kazanan kişinin eşi Türk vatandaşlığına hak kazanmaz. Anne ve baba Türk vatandaşlığı kazanmışsa çocukları da Türk vatandaşlığını kazanır.

- Tüm bu şartlarda bakıldığında, Türkiye’de vatandaşlık kazanmanın en kolay yolu Türkiye’den gayrimenkul sahibi olarak ikamet vizesi alıp 5 yıl konaklamaktır. Her yıl gayrimenkul almak, vizeyi yenilemenin en kolay yoludur. Bu sayede hem yatırım yapmış olacaksınız hem de kolaylıkla oturma iznine sahip olabileceksiniz. Bu yolun bir diğer avantajı ise ikamet iznine tüm ailenizle birlikte sahip olmaktır.

- Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması: Türk vatandaşlığı kazanmanın başka yolu ise Türk vatandaşlığını kaybetmiş kişilerin yeniden vatandaşlık başvurusu yapmalarıdır. Genellikle ekonomik ve siyasi nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybeden kişileri ilgilendirir.

- Evlilik yolu ile kazanılan vatandaşlık: En çok bilinen ve en kolay gibi görünen bir diğer yol ise evliliktir. Türk vatandaşı ile evlilik kişiye doğrudan vatandaşlık kazandırmaz. Ancak Türk vatandaşı ile en az üç yıldır evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

a) Aile birliği içinde evliliği sürdürme,
b) Evlilik birliğine zarar verecek bir faaliyette bulunmama,
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama şartları aranır.

- Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller: Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartı ile Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığına hak kazanabilirler.

- Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. “Girişimciler ve Yatırım Yolu ile Vatandaşlık Kazananlar” Bunun bir diğer yolu da Türkiye’de ticari amaçlı bir yatırım yapmak ve iş yeri açmaktır. Fakat bu iş yerinde 1 yabancı çalışana karşılık 5 Türk vatandaşı çalıştırma gibi yasal gereklilikler olacağını da unutmamak gerekmektedir.

- Vatandaşlığa alınması zaruri görülen yabancılar

- Göçmen olarak kabul edilen yabancılar

Türk Vatandaşlığına Başvurabilmek için Bulunması Gereken Yeterlilikler

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Türk Vatandaşlığı Kanunun tüm yeterliliklerine sahip olmalıdır. Yasada tanımlanan yeterliliklerin tümünü aşağıda bulabilirsiniz;

1. Başvuru sahibi yasal sınır olan 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
2. Türkiye’de 5 yıl kesintisiz ikamet etmelidir. 5 yıl içinde 180 günden fazla ülke dışında bulunmamalıdır.
3. Türkiye’de ikamet amacınızı belirten belgelerin kanıtlanması:

- Türkiye’de emlak edinmek
- Türkiye’de şirket kurmak
- Türkiye’de yatırım yapmak
- Ticari faaliyetleri veya işletmeleri Türkiye’ye taşımak
- Türkiye’de bir iş yerinde yasal çalışma izni ile çalışmak
- Türk vatandaşı ile evlenmek
- Türk vatandaşı olan bir akraba sahibi olmak (anne, baba, kardeş, çocuk vb.)
- Eğitimini Türkiye’de tamamlamak

4. Bulaşığı bir hastalığı bulunmamak
5. Topluma karşı saygılı ve sorumluluk sahibi olmak. Kötü alışkanlıkları bulunmamak
6. Yeterli derecede Türkçe konuşabilme becerisi
7. Kendine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere yeterli olabilecek birikime ve yahut gelire sahip olmak
8. Milli güvenliği ve kamu düzenini bozacak, başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmamak

Dosyaları incelenen ve karşılıklı görüşmeler yapılan başvuru sahiplerinin tüm şartları taşıyıp taşımadığı komisyon tarafından tespit edilir. Komisyon kararı pozitif ise, dosyalarınız Bakanlığa gönderilir. Negatif ise, dosyalarınız valiliğe gönderilir.

Türk Vatandaşlığına Başvuru için Gerekli Belgeler

Requirements of citizenship in Turkey for application:

- Vatandaşı olduğunuz devlete ait kimlik (pasaport, kimlik, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği vs.)
- Vatansız ise, hangi tarihte ve ne sebeple vatansız kalındığını gösteren belge ve varsa bu tarihten önceki uyrukluklarını gösteren resmi belge.
- Doğum belgesi
- Türkiye’de bulunduğu tarihler ve Türkiye’nin neresinde ikamet ettiği.
- Hangi işle meşgul olduğunu belirten dilekçe
- Türkiye’ye ilk geldiği tarihten itibaren yurtdışına kaç defa ve hangi amaçla çıktığı ve bu gidişlerinde dışarıda kalış süresini gösteren belgeler. (Pasaportun aslı ve fotokopisi ve yetkili Türk makamlarınca verilmiş oturma müsaade belgeleri.)
- Evli ise, eşinin ve varsa 18 yaşından küçük çocukların kimlikleri ve aile bağlarını kanıtlayan resmi belgelerin aslı (evlilik cüzdanı veya evlilik belgesi, çocukların doğum belgeleri).
- Eşi veya yakınları T.C. vatandaşı iseler, nüfus cüzdan fotokopileri ve Türkiye’de ikamet adresleri
- Gelir ve geçim durumunu gösteren resmi bir belge (İşveren veya bulunulan ülke makamlarınca verilen)
- Türkçe yeterlilik belgesi (Konsolosluklar tarafından düzenlenmiş)
- 4 adet renkli fotoğraf (son 1 ay içinde çekilmiş)

Türkiye’de Vatandaşlık Hakkında Merak Edilen Sorular

S: Türk Vatandaşlığı için nereye başvurmam gerekiyor?
C: Türk Vatandaşlığı için başvurular yurt içinde ikamet adresinin bulunduğu valiliğe, yurt dışında ise dış temsilciliklere bizzat veya özel vekâletname ile yapılır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

S: Türk Vatandaşlığı için başvuru yaptım. Başvuru işlemlerimin hangi aşamada olduğunu nasıl öğrenebilirim?
C: Resmi devlet sitesinden dosya numarası ya da kimlik bilgilerinizi girerek işlemlerinizin son durumu hakkında bilgi alabilirsiniz.

S: Yabancıların kimlik numaraları hakkında bilgi alabilir miyim?
C: Yabancılara verilen Türkiye Cumhuriyeti kimliğinde “kimlik numarası” 11 hanelidir ve 9 rakamı ile başlamaktadır.

S: Türk vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?
C: Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Eksik belge olması durumunda belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması tamamlanma süresine göre değişmektedir.

S: Türk vatandaşı anne ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığına hak kazanma mümkün müdür?
C: 403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununa göre Türk vatandaşı anne veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler.

S: Türk vatandaşlığına alınma başvurum reddedildi. Yeniden başvuru yapabilir miyim?
C: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda aranılan şartları taşıdığınız durumda ikamet ettiğiniz yerdeki valiliğe müracaat ederek yeniden başvuru yapabilirsiniz.

S: Türk vatandaşlığımı koruyarak yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmem mümkün mü?
C: Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere başvuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.

S: Bir Türk vatandaşı ile evlenirsem Türk vatandaşlığı kazanabilir miyim?
C: 3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

S: Türk Vatandaşlığına alınmak için Türkiye’de ne kadar süre ikamet etmem gerekiyor ve bu süreler içerisinde ne kadar süre yurt dışında bulunabilirim?
C: Türk Vatandaşlığı Kanununa göre başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’ de kesintisiz beş yıl ikamet etmiş olmanız gerekmektedir. İkamet edilen süreler içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi alınmadan kalınması ikameti kesintiye uğratır.

S: İkamet tezkeresini nereden alabilirim?
C: İkamet tezkerenizi ikamet ettiğiniz il emniyet müdürlüğünden ya da Emniyet Genel Müdürlüğünden alabilirsiniz.

flag flag flag
flag flag flag
flag flag flag
flag flag flag

Senin İçin Seçti